Friederike Helm

Mijn specialisatie is haptonomie, neurorevalidatie en ouderen zorg, maar ook voor algemene lichamelijke klachten kun je bij mij terecht.

Friederike is allround fysiotherapeut en haptonoom.
Alle soorten klachten betreffende het bewegingsapparaat worden behandeld. Friederike is gespecialiseerd in psychosomatische klachten (denk hierbij aan klachten die door stress, spanning en/of trauma zijn ontstaan), pijnklachten langer dan 3 maanden, klachten gerelateerd aan de wervelkolom als ook bekkenklachten. Ook neurologische aandoeningen denk hierbij aan CVA, MS, Parkinson en dementie, is een specialisatie. Zij werkt samen met hulpverleners zoals psychologen, neurologen en uiteraard waar nodig de huisarts.
Er wordt altijd behandeld met zorgvuldigheid, respect, empathie en aandacht voor heel de mens!